ჩვენ შესახებ - თანამშრომლები
ომარ თუშურაშვილი
შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივის დირექტორი, პოლიციის პოლკოვნიკი
(+995 32) 241-26-23   e-mail: tushurashvili@mi
a.gov.ge
 
გიორგი მეცხოვრიშვილი
შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივის I განყოფილების უფროსი, პოლიციის პოლკოვნიკი
(+995 32)241-26-24     e-mail: g.metskhovrishvili@mia.gov.ge
 
ივანე ჯახუა
შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივის II განყოფილების უფროსი, პოლიციის კაპიტანი
(+995 32)241-45-70     e-mail: ijakhua@mia.gov.ge
 
 
ნინო ყიფშიძე
შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივის III განყოფილების უფროსი - პოლიციის კაპიტანი
(+995 32)241-23-68     e-mail: nkipshidze@mia.gov.ge
 
ვიქტორია ხავთასი
შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივის I განყოფილება, მთავარი სპეციალისტი - ექსპერტი, პოლიციის მაიორი
(+995 32) 241-24-46    e-mail: viktoria_xavtasi@mia.gov.ge
ნინო ხულუზაური
შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივის IV განყოფილების მთავარი სპეციალისტი, პოლიციის კაპიტანი
(+995 32) 241-24-46    e-mail: nino_khuluzauri@mia.gov.ge
ირმა ლაღიძე
შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივის I განყოფილების მთავარი სპეციალისტი, პოლიციის უფროსი ლეიტენანტი
(+995 32) 241-24-46    e-mail: irma_lagidze@mia.gov.ge
ეკა კუხალაშვილი
შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივის I განყოფილება, მთავარი სპეციალისტი, პოლიციის კაპიტანი
(+995 32) 241-24-46    e-mail: eka_kuxalashvili@mia.gov.ge
ნანა გრიგალაშვილი
მთავარი სპეციალისტი, პოლიციის უფროსი ლეიტენანტი
(+995 32) 241-23-68    e-mail: ngrigalashvili@mia.gov.ge
ეკა კაციტაძე
შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივის III განყოფილება,საზოგადოებასთან ურთიერთობის ჯგუფი, კოორდინატორი
(+995 32) 241-23-68    e-mail: e-katsitadze@mia.gov.ge
მიხეილ ბერინაშვილი
შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივის III განყოფილება, რეჟისორ-სცენარისტი
(+995 32) 241-23-68    e-mail:berinashvili@gmail.com
 
Copyright © 2012 Created and supported by archive.security.gov.ge

დავით ალავერდაშვილი
შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივის დირექორის მოადგილე, პოლიციის პოლკოვნიკი
(+995 32) 241-21-77 e-mail: dato@pol.ge
ლალი ეხვაია
შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივი, I განყოფილება, უფროსი ექსპერტი, პოლიციის ვიცე პოლკოვნიკი
(+995 32)241-26-25     e-mail: lali_ekhvaia@mia.gov.ge
გიორგი ჩხატარაშვილი
შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივის II განყოფილების უფროსი ექსპერტი, ვიცე პოლკოვნიკი
(+995 32)241-46-75   e-mail: chkhatarashviligeorge@gmail.com
ვლადიმერ ლუარსაბიშვილი
შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივის IV განყოფილების უფროსი
(+995 32)241-22-64   e-mail: luarsabishvili@mia.gov.ge
მერი ბარბაქაძე
შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივი, III განყოფილება, უფროსი ექსპერტი, პოლიციის კაპიტანი
(+995 32) 241-23-68   e-mail: m.barbakadze@mia.gov.ge
სოფიო ძულიაშვილი
შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივი, IV განყოფილება (დიგიტალიზაცია-რესტავრაცია) მთავარი სპეციალისტი-ექსპერტი
(+995 32)241-22-56    e-mail: sdzuliashvili@mia.gov.ge