ჩვენ შესახებ - სტრუქტურა
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივის
სტრუქტურა
დირექტორი
დირექტორის
მოადგილე
II განყოფილება

(პარტიული არქივი)
I განყოფილება

(უშიშროების არქივი)
Copyright © 2012 Created and supported by archive.security.gov.ge
III განყოფილება

(შემოქმედებითი)
დიგიტალიზაციის
ჯგუფი
რესტავრაცია-
კონსერვაციის ჯგუფი
ისტორია მისია პროექტები სამეცნიერო საბჭო სტრუქტურა თანამშრომლები ვაკანსია ტენდერები