ინფორმაცია ფონდებზე- პარტიული ფონდები
მთავარი ფონდები
განსაკუთრებული საქაღალდეები
ფონდი №1
ფონდი №8
საქართველოს კომუნისტური პარტიის ცენტრალურ კომიტეტთან არსებული პარტიის ისტორიის (მარქსიზმ-ლენინიზმის) ინსტიტუტი.
ფონდი №10
საქართველოს კომუნისტური პარტიის (ბ) რიგებში შემოწმებისა და წმენდის ცენტრალური საკონტროლო კომისია (1921-1922 წწ.)
ფონდი №13
ფონდი №14
ფონდი №16
ფონდი №96
სრულიად რუსეთის კომუნისტური პარტიის (ბ) ამიერკავკასიის სამხარეო კომიტეტი (1922-1936 წწ.)
საქართველოს კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტი (1921-1991 წწ.)
საქართველოს კპ (ბ) ცკ ცენტრალური საკონტროლო კომისია
საქართველოს ახალგაზრდათა ლენინურ კომუნისტური კავშირის ცენტრალური კომიტეტი (1921-1991 წწ.)
Copyright © 2012 Created and supported by archive.security.gov.ge