ფონდი № 1

განსაკუთრებილი საქაღალდეები
ინფორმაცია ფონდებზე- პარტიული ფონდები
ფონდში დაცულია საქართველოს კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის ბიუროს ის დადგენილებები, რომლებსაც გრიფი "განსაკუთრებული საქაღალდე" ადევს. მათგან აღსანიშნავია ის დოკუმენტები, რომლებიც მოგვითხრობს ტროცკისტების, 1937-1938 წლების რეპრესიების, გერმანიაში მეორე მსოფლიო ომის დროს მოქმედი ქართული ნაციონალური ლეგიონის, 1956 წლის 9 მარტის თბილისის მოვლენების შესახებ.
Copyright © 2012 Created and supported by archive.security.gov.ge