აღწერები


ფონდი № 96

საქართველოს ახალგაზრდათა ლენინურ კომუნისტური კავშირის ცენტრალური კომიტეტი (1921-1991 წწ.)
ინფორმაცია ფონდებზე- პარტიული ფონდები
ფონდში დაცუალია: საქართველოს ალკკ ცკ პრეზიდიუმის, პლენუმის, სამდივნოსა და ბიუროს სხდომის ოქმები, ალკკ კომპარტიის ყრილობის სტენოგრაფიული ანგარიშები, მოხსენებები სხვადასხვა საკითხებზე საქართველოს ყველა ქალაქიდან თუ რაიონიდან, კომკავშირის რიგებში მიღება-გარიცხვის საკითხები და სხვა.
Copyright © 2012 Created and supported by archivtabe.security.gov.ge