ფონდი № 947

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პარტკომი (1925-1984 წწ.)
ინფორმაცია ფონდებზე- პარტიული ფონდები
ფონდში დაცულია მასალები, რომლებიც მოიცავენ: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სხვადასხვა ფაკულტეტების პარტიული ორგანიზაციების საერთო კრებისა და პარტბიუროს სხდომის ოქმებს, ცნობებს და დახასიათებებს პარტიულ წმენდასთან დაკავშირებით; ინფორმაციას უნივერსიტეტში არსებული ნაციონალური დაჯგუფებების შესახებ; მოხსენებით ბარათებს სტუდენტების ანტისაბჭოთა საქმიანობის შესახებ; უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა, სტუდენტთა და მუშა-მოსამსახურეთა წინასაარჩევნო კრების ოქმებს და სხვ.
Copyright © 2012 Created and supported by archive.security.gov.ge