ფონდი № 4

გაზეთები
ინფორმაცია ფონდებზე- პარტიული ფონდები
არქივში დაცულია სხვადასხვა პერიოდის 40-მდე დასახელების საგაზეთო კომპლექტი.
"კომუნისტი"  (საქართველოს სსრ)
1935 წლის სექტემბერი-ოქტომბერი
1937 წლის იანვარი-აპრილი, სექტემბერი-დეკემბერი
1938 წლის იანვარი-მარტი,
1940 წლის აპრილი-ივნისი, ოქტომბერი-დეკემბერი
1941 წლის იანვარი-ივნისი, ოქტომბერი-დეკემბერი
1942 წლის აპრილი-ივნისი
1943 წლის ივლისი-დეკემბერი
1944 წლის აპრილი-ივნისი
1945 წლის აპრილი-ივნისი
1946 წლის ივლისი-დეკემბერი
1947 წლის ოქტომბერი-დეკემბერი
1948 წლის იანვარი-დეკემბერი
1949 წლის იანვარი-დეკემბერი
1950 წლის იანვარი-სექტემბერი
1951 წლის იანვარ-მარტი, ივნისი
1952 წლის იანვარი-ივლისი, სექტემბერი-დეკემბერი
1953 წლის იანვარი-მარტი, ივლისი-დეკემბერი
1954 წლის აპრილი-სექტემბერი
1955 წლის აპრილი-სექტემბერი
1956 წლის ივლისი-სექტემბერი
1957 წლის იანვარი-ივნისი
1958 წლის იანვარი-სექტემბერი
1959 წლის აპრილი-დეკემბერი
1960 წლის იანვარი-მარტი, ივლისი-სექტემბერი
1961 წლის აპრილი-ივნისი
1962 წლის იანვარი-ივნისი
1963 წლის ივლისი-სექტემბერი
1964 წლის ივლისი-სექტემბერი
1966 წლის ივლისი-სექტემბერი
1968 წლის იანვარი-მარტი
1970 წლის იანვარი-დეკემბერი
1971 წლის იანვარი-მარტი
1972 წლის იანვარი-ივნისი
1973 წლის იანვარი-მარტი, ივლისი-სექტემბერი
1974 წლის იანვარი-დეკემბერი
1975 წლის იანვარი-დეკემბერი
1976 წლის აპრილი-დეკემბერი
1977 წლის იანვარი-დეკემბერი
1978 წლის იანვარი-დეკემბერი
1979 წლის ივლისი-დეკემბერი
1980 წლის აპრილი-დეკემბერი
1981 წლის იანვარი-სექტემბერი
1982 წლის აპრილი-ივნისი
1983 წლის იანვარი-ივნისი, ოქტომბერი-დეკემბერი
1984 წლის იანვარი-ივნისი
1985 წლის ივლისი-დეკემბერი
1986 წლის იანვარი-დეკემბერი
1987 წლის იანვარი-ივნისი
1988 წლის იანვარი-დეკემბერი
1989 წლის აპრილი-სექტემბერი
"საქართველოს რესპუბლიკა"
1991, 1993-2001, 2003-2004 წლები
"ახალგაზრდა კომუნისტი"
1939 წლის აპრილი-ივნისი
1946 წლის იანვარი-მარტი, სექტემბერი-დეკემბერი
1948 წლის იანვარი-დეკემბერი
1949 წლის ივლისი-დეკემბერი
1950 წლის იანვარი-დეკემბერი
1951 წლის ივლისი-დეკემბერი
1953 წლის იანვარი-დეკემბერი
1954 წლის იანვარი-დეკემბერი
1955 წლის ივლისი-დეკემბერი
1956 წლის იანვარი-დეკემბერი
1969 წლის იანვარი-დეკემბერი
"ახალგაზრდა ივერიელი"
1990 წლის იანვარი-დეკემბერი
1991 წლის იანვარი-დეკემბერი
"თბილისი"
1988 წლის იანვარი-დეკემბერი
1989 წლის იანვარი-დეკემბერი
"ინდუსტრიული ქუთაისი" (ქუთაისი)
1941 წლის მაისი-ივნისი
1951 წლის იანვარი-სექტემბერი
1952 წლის იანვარი-მარტი
"სტალინი" (ქუთაისი)
1952 წლის ივლისი-სექტემბერი
1953 წლის იანვარი-მაისი, ივლისი-დეკემბერი
1954 წლის იანვარი-ივნისი
"ქუთაისი" (ქუთაისი)
1963 წლის აპრილი-დეკემბერი
1964 წლის იანვარი-დეკემბერი
1965 წლის იანვარი-ივნისი
1966 წლის ოქტომბერი-დეკემბერი
1967 წლის აპრილი-დეკემბერი
1968 წლის იანვარი-სექტემბერი
1969 წლის იანვარი-დეკემბერი
1970 წლის იანვარი-სექტემბერი
1971 წლის იანვარი-დეკემბერი
1972 წლის იანვარი-სექტემბერი
1973 წლის იანვარი-ივნისი, ოქტომბერი-დეკემბერი
"სტალინელი" (გორი)
1952 წლის სექტემბერი-დეკემბერი
1953 წლის იანვარი-აპრილი, სექტემბერი-დეკემბერი
1954 წლის მაისი-აგვისტო
"გამარჯვება" (გორი)
1953 წლის აპრილი-მაისი, სექტემბერი-დეკემბერი
"გამარჯვება" (თბილისი)
1952 წლის ივლისი-სექტემბერი
"მგზნებარე კოლხეთი" (ფოთი)
1954 წლის სექტემბერი-დეკემბერი
"საბჭოთა მასწავლებელი"
1939 წლის იანვარი-სექტემბერი
1945 წლის იანვარი-დეკემბერი
"სოფლის ცხოვრება"
1969 წლის იანვარი-ივნისი
1970 წლის ივლისი-დეკემბერი
"სალიტერატურო გაზეთი"
1931 წლის თებერვალი-დეკემბერი
1932 წლის მარტი-დეკემბერი
1933 წლის იანვარი-დეკემბერი
"ლიტერატურა და ხელოვნება"
1941 წლის მაისი-ივნისი
1949 წლის იანვარი-დეკემბერი
1951 წლის იანვარი-დეკემბერი
1952 წლის იანვარი-დეკემბერი
1953 წლის იანვარი-დეკემბერი
1954 წლის ივლისი-დეკემბერი
"ლიტერატურული საქართველო"
1939 წლის ივლისი-დეკემბერი
1942 წლის იანვარი-დეკემბერი
1964 წლის იანვარი-დეკემბერი
1968 წლის იანვარი-დეკემბერი
1969 წლის იანვარი-დეკემბერი
1970 წლის იანვარი-დეკემბერი
1971 წლის იანვარი-დეკემბერი
1972 წლის იანვარი-დეკემბერი
"ლიტერატურული გაზეთი"
1954 წლის ივლისი-დეკემბერი
1959 წლის იანვარი-დეკემბერი
1960 წლის იანვარი-დეკემბერი
1961 წლის იანვარი-დეკემბერი
1962 წლის იანვარი-დეკემბერი
"სახალხო განათლება"
1946 წლის იანვარი-დეკემბერი
1947 წლის იანვარი-დეკემბერი
1950 წლის იანვარი-დეკემბერი
1951 წლის იანვარი-დეკემბერი
1952 წლის იანვარი-დეკემბერი
1953 წლის იანვარი-დეკემბერი
1954 წლის იანვარი-დეკემბერი
1955 წლის იანვარი-დეკემბერი
1956 წლის იანვარი-დეკემბერი
|1||2|
|1||2|
Copyright © 2012 Created and supported by archive.security.gov.ge