ფონდი № 29

ქუთაისის სამაზრო კომიტეტი (1921-1929 წწ.)
ინფორმაცია ფონდებზე- პარტიული ფონდები
ფონდში დაცულია საქართველოს სიდიდით მეორე ქალაქის სამაზრო კომიტეტის სამდივნოსა და ბიუროს სხდომის ოქმები, სამაზრო პარტკონფერენციების სტენოგრაფიული ანგარიშები, 1924 წლის აგვისტოს აჯანყების მოვლენებთან და 1928 წელს კულაკთა და თავადთა გასახლებასთან დაკავშირებული დოკუმენტები.
Copyright © 2012 Created and supported by archive.security.gov.ge