ფონდი № 19597

საქართველოს კპ "ენგურჰესის" მშენებლობის პარტკომი (1962-1981)
ინფორმაცია ფონდებზე- პარტიული ფონდები
ფონდში დაცულია მასალები, რომლებიც მოიცავენ: პარტიული შეკრების და პარტიული ბიუროს სხდომის ოქმებს; "ენგურჰესის" სხვადასხვა სამმართველოების პირველადი პარტორგანიზაციების პარტიული შეკრების ოქმებს; სკკპ რიგებში მისაღებ კანდიდატთა პირად საქმეებს და სხვ.
Copyright © 2012 Created and supported by archive.security.gov.ge