ფონდი № 17

თბილისის საქალაქო კომიტეტი
ინფორმაცია ფონდებზე- პარტიული ფონდები
ეს გახლავთ აგრეთვე ერთერთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ფონდი, რომელიც ნათლად ასახავს დედაქალაქის საქალაქო კომიტეტის საქმიანობას. მასში დაცულია საქალაქო კომიტეტის პრეზიდიუმის, პლენუმის, სამდივნოსა და ბიუროს სხდომის ოქმები, საქალაქო პარტკონფერენციების სტენოგრაფიული ანგარიშები, სხვადასხვა წერილები, მოხსენებები, მიმოწერები რომლებიც მოიცავს 1921-1991 წლების პერიოდს
Copyright © 2012 Created and supported by archive.security.gov.ge