აღწერები


ფონდი № 16

საქართველოს კპ (ბ) ცკ ცენტრალური საკონტროლო კომისია
ინფორმაცია ფონდებზე- პარტიული ფონდები
ფონდში დაცულია მასალები საკონტროლო კომისიის მიერ 1929 წელს აფხაზეთის, აჭარის, სამხრეთ ოსეთის პარტორგანიზაციებში, თბილისის, ქუთაისის, ფოთის, ახალქალაქის, ახალციხის, გორის, კახეთის ოლქებში, ამიერკავკასიისა და საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკურ სამმართველოში და წითელი არმიის პარტორგანიზაციებში ჩატარებული წმენდის შესახებ.
Copyright © 2012 Created and supported by archive.security.gov.ge