ინფორმაცია ფონდებზე- პარტიული ფონდები
ფონდი № 138

ფოტოფირები
არქივში დაცულია 160-მდე ფოტოფირი (პოზიტივი და ნეგატივი), რომელზეც გადაღებულია მე-14 ფონდის საარქივო დოკუმენტები, რომლებიც მოიცავს XX საუკუნის 20-იან წლების პერიოდს. ეს გახლავთ საქართველოს ცენტრალური კომიტეტის ბიუროსა და სამდივნოს სხდომის ოქმები. 
Copyright © 2012 Created and supported by archive.security.gov.ge