აღწერები


ფონდი № 13

სრულიად რუსეთის კომუნისტური პარტიის (ბ) ამიერკავკასიის სამხარეო კომიტეტი (1922-1936 წწ.)
ინფორმაცია ფონდებზე- პარტიული ფონდები


ფონდში დაცულია მასალები, რომლებიც მოიცავენ: ამიერკავკასიის საბჭოთა სოციალისტური ფედერაციული რესპუბლიკის სამხარეო კომიტეტის პრეზიდიუმის, პლენუმის, სამდივნოსა და ბიუროს სხდომის ოქმებს, კომუნისტური ორგანიზაციების ყრილობის სტენოგრაფიულ ჩანაწერებს. ძირითადი ადგილი უკავია ამიერკავკასიის ბოლშევიკების ბრძოლას ანტიკომუნისტური პარტიებისა და დაჯგუფებების, კერძოდ მენშევიკების (საქართველო), დაშნაკების (სომხეთი) და მუსავატელების (აზერბაიჯანი) წინააღმდეგ.
Copyright © 2012 Created and supported by archive.security.gov.ge