ინფორმაცია ფონდებზე- პარტიული ფონდები
ფონდში დაცულია მასალები, რომლებიც მოიცავენ: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პარტკომის ბიუროსა და სამინისტროში შემავალი სხვადასხვა განყოფილებების კრებების სხდომის ოქმებს.
ფონდი № 1075

საქართველოს სსრ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პარტკომი (1921-1980)
Copyright © 2012 Created and supported by archive.security.gov.ge