აღწერები


ფონდი № 10

საქართველოს კომუნისტური პარტიის (ბ) რიგებში შემოწმებისა და წმენდის ცენტრალური საკონტროლო კომისია (1921-1922 წწ.)
ინფორმაცია ფონდებზე- პარტიული ფონდები


ამ
ფონდში დაცულია მასალები, რომლებიც მოიცავენ: საქართველოს ცენტრალური საკონტროლო კომისიის მიერ საქართველოს კომუნისტური პარტიის () რიგებიდან გარიცხულთა სიებს (აფხაზეთის ავტონომიური საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის, სამხრეთ ოსეთის საბჭოთა სოციალისტური ავტონომიური ოლქის, აჭარის ავტონომიური საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკისა და ყველა რაიონის ჩათვლით); პარტიიდან გარიცხულთა განცხადებებს, მათ ავტობიოგრაფიებს და პირად საქმეებს.
Copyright © 2012 Created and supported by archive.security.gov.ge