შინაგან საქმთა სამინისტროს აკადემიამ, საქართველოს წმ. ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტთან,
საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან და ადენაუერის
ფონდთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა

ახალი ამბები
Copyright © 2012 Created and supported by archive.security.gov.ge
უწყებებს შორის გაფორმებული მემორანდუმი მიზნად ისახავს შსს აკადემიის სტრუქტურულ ერთეულში - შსს არქივში დაცული
მასალების პოპულარიზაციას, მხარეების მიერ ერთობლივი სამეცნიერო კვლევების ჩატარებას და შემდგომში შედეგების
გასაჯაროვებას, ორმხრივი კულტურული, საგანმამათლებლო ღონისძიებებისა და პროექტების განხორციელებას.წინასწარი
შეთანხმების საფუძველზე სტუდენტებს მიეცემათ საშუალება დაათვალიერონ შსს არქივის საცავები, მუზეუმები და აკადემიის
შენობა. მემორანდუმის ფარგლებში, მხარეები ერთობლივ ტრენინგებსა და სამუშაო შეხვედრებსაც ჩაატარებენ.