ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები სტუმრად არქივში
ახალი ამბები
Copyright © 2012 Created and supported by archive.security.gov.ge
შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის სპეციალობის მოსწავლე ახალგაზრდობა 
ესტუმრა. სტუდენტები გაეცნენ არქივის ისტორიას,  მიიღეს ინფორმაცია  საარქივო ფონდებისა და  მასალების შესახებ, 
დაათვალიერეს  დასახელებულ დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით მომზადებული საინფორმაციო ბანერები  და გამოცემები.
ამასთანავე, მოეწყო  მოკლემეტრაჟიანი მხატვრულ-დოკუმენტური ფილმების ჩვენება.